Leasing » Quatro

 Autá na splátky jednoducho pre kadého


Consumer Finance Holding a.s., divízia Quatro je lídrom v nákupe na splátky a prostredníctvom QuatroCar vám ponúka ahkos a jednoduchos aj pri kúpe auta.

Prostredníctvom divízie QuatroCar vám ponúkame najahšiu cestu financovania vášho jazdeného auta. U našich obchodných partnerov, si môete vybra autá na splátky poda vašich poiadaviek u od roku výroby 2001.

 

Aké výhody vám ponúka QuatroCar?


1. Pre driteov Quatro a Triangel kariet je pripravený balík výhod

 

Ak ste majiteom Striebornej Quatro karty, Triangel karty, aktívnej Pôikovej karty Quatro alebo Pôikovej karty Triangel ponúkame vámzvýhodnenú akontáciu u od 10%. 


2. Splácanie si prispôsobíte svojim predstavám

 

Pri kúpe auta na splátky na zaiatku zaplatíte iba akontáciu (podiel na kúpnej cene vozidla), ktorá môe by od 15% do 70%, v prípade akcií u od 10% do 70%. alšie splácanie si prispôsobte vášmu rodinnému rozpotu a dohodnete si ho pri uzatváraní zmluvy. Môete si vybra dobu splácania od 18 mesiacov a do 6 rokov! V priebehu splácania môete auto na základe písomnej iadosti kedykovek vyplati. Záleí len na vás, ako vám to vyhovuje.


3. Certifikát pôvodu a pôvodnosti zakúpeného vozidla

Kadé vozidlo, ktoré cez nás financujete, má certifikát o pôvode a pôvodnosti vozidla prevedené spolonosou Car Detect Slovakia, s.r.o. alebo IRIS IDENT s.r.o. Previerkou vám garantujeme, e vozidlo nie je odcudzené a údaje, ktoré sú uvedené v technickom preukaze sú pravdivé.

 

Aké auto si môem cez QuatroCar prefinancova?

Ponúkame vám financovanie kúpy jazdených osobných vozidiel od roku výroby 2001 zakúpených na Slovensku, alebo individuálne dovezených zo zahraniia. Neobmedzujeme poet predchádzajúcich driteov vozidla ani poet najazdených kilometrov.

Akceptujeme jazdené motorové vozidlá:

zapísané v OEV ako kategória M1 (osobné vozidlá) a N1 (úitkové vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti)

od roku výroby 2001

zakúpené na Slovensku alebo individuálne dovezené zo zahraniia

bez obmedzenia potu predchádzajúcich driteov

bez obmedzenia potu najazdených kilometrov

s preverením pôvodu a pôvodnosti poda poiadaviek spolonosti CFHRizikové motorové vozidlá – povolené vozidlá so zvýšenou min. akontáciou (1):

vozidlá s krajinou pôvodu mimo EU

vozidlá s kúpnou cenou vyššou ako 16.600,00 Eur

vozidlá od roku výroby 2001 do 2003 kategórie M1 s objemom motora nad 1900 cm3 (benzín) alebo 2400 cm3 (diesel). Platí aj pre vozidlá N1, ktoré sú priamo odvodené od osobných verzií (napr. VW Touareg N1)

vozidlá od roku výroby 2004 a vyššie kategórie M1 s objemom motora nad 2000 cm3 (benzín) alebo 2500 cm3 (diesel). Platí aj pre vozidlá N1, ktoré sú priamo odvodené od osobných verzií (napr. VW Touareg N1)


Rizikové motorové vozidlá – nepovolené vozidlá:

vozidlá s kúpnou cenou ≥ 33.000,00 Eur

vozidlá s kúpnou cenou ≥ 16.600,00 Eur a zárove r.v. 2000 a 2002 kategórie M1 s objemom motora nad 1900 cm3 (benzín) alebo 2400 cm3 (diesel) a vozidlá od r.v. 2003 a vyššie kategórie M1 s objemom motora nad 2000 cm3 (benzín) alebo 2500 cm3 (diesel). Platí aj pre vozidlá N1, ktoré sú priamo odvodené od osobných verzií (napr. VW Touareg N1)a zárove vek klienta ≤ 30 rokov (táto kombinácia nie je povolená)

vozidlá s kúpnou cenou ≥ 16.600,00 € a zárove r.v. 2001 do 2003 kategórie M1 s objemom motora nad 1900 cm3 (benzín) alebo 2400 cm3 (diesel). a vozidlá od r.v. 2004 a vyššie kategórie M1 s objemom motora nad 2000 cm3 (benzín) alebo 2500 cm3 (diesel). Platí aj pre vozidlá N1 , ktoré sú priamo odvodené od osobných verzií (Napr. VW Touareg N1)a zárove vek klienta ≤ 30 rokov (táto kombinácia nie je povolená)

 

modely BMW radu 7 a X6

luxusné triedy znaky Mercedes – S, SL, SLK, SLS, G, AMG verzie

modely Audi radu A8, S8

automobily znaiek Hummer, Porsche

automobily znaiek bez zastúpenia v SR

 

NEAKCEPTUJEME nehomologované prestavby a úpravy vozidla alebo vozidlá prestavané resp. pouívané na športové a pretekárske úely, repliky a tie vozidlá, ktorých znaka nemá v SR oficiálne zastúpenie importérom.

QuatroCar si vyhradzuje právo na dodatoné vyiadanie doplujúcich dokladov a dokumentácie..
 

ASAB
FacebookInstagram