Leasing » VWFS

 Volkswagen finanné sluby

Volkswagen leasing


Výhody sluieb VWFS

 

Rone pre-financujeme najviac osobných automobilov na Slovensku.

Sme známi maximálnou ústretovosou našich zamestnancov.

K úveru vyadujeme menej podkladov ako banka a pri posudzovaní bonity sme flexibilnejší.

Poskytujeme monos platenia poistného v mesaných splátkach spolu s úverom

Ku kadému klientovi pristupujeme individuálne v prípadnej platobnej neschopnosti.

Môete vyui formu predasného ukonenia financovania alebo výhodnejšieho prevodu.

Bezplatná nonstop sluba VWFS asistent** – nadštandardná telefonická asistenná právna sluba, ktorú oceníte na cestách doma i v zahranií.

 

Financovanie jazdených vozidiel je moné prostredníctvom úveru alebo lízingu. My vám odporúame úver, pretoe je lacnejší a poskytuje viacero alších výhod.


Dôvody, preo je úver výhodnejší:

 

Zaplatíte menej ako pri lízingu.

Nízke poplatky

Fixná úroková miera

Flexibilita ponuky

V splátke máte výhodné zákonné aj havarijné poistenie

Ako náš klient máte k dispozícii právneho asistenta v cene

Jednoduché a rýchle dokladovanie

Úver môete kedykovek splati

Je moné aj financovanie iba asti kúpnej ceny vozidla

 

Podmienky pre úver:

 

akontácia 30-70% z obstarávacej ceny vozidla

dka úveru 6- 72 mesiacov

fixný úrok a nízke poplatky

minimálna hodnota vozidla je 3.300,- €

úver je moný aj na as ceny vozidla

pokia je výška úveru nišia ako 5.000,- €, nie je uzatvorenie havarijného poistenia povinné 

 

úver je moné kedykovek splatiVýhody sluieb VWFS

 

Rone pre-financujeme najviac osobných automobilov na Slovensku.

Sme známi maximálnou ústretovosou našich zamestnancov.

Máme najlepšie podmienky financovania vaka úzkej spolupráci s importérmi vozidiel Škoda Seat, Volkswagen a Audi.

On-line uzatvorenie zmluvy na financovanie a poistenie auta priamo v autosalónoch.

K úveru vyadujeme menej podkladov ako banka a pri posudzovaní bonity sme flexibilnejší.

Poskytujeme monos platenia poistného v mesaných splátkach spolu s úverom/lízingom.

Ako klient máte nárok na náhradné vozidlo* v rámci znakového poistenia na dobu 5 dní.

Ku kadému klientovi pristupujeme individuálne v prípadnej platobnej neschopnosti.

Môete vyui formu predasného ukonenia financovania alebo výhodnejšieho prevodu.

Bezplatná nonstop sluba VWFS asistent** – nadštandardná telefonická asistenná

právna sluba, ktorú oceníte na cestách doma i v zahranií.

Poistenie finannej straty (pri krádei alebo havárii) platí poas celej doby financovania.

Nielen na obmedzené obdobie.

Pri krádei alebo totálke vám vrátime 100% ceny vozidla. Neplatíte ani spoluúas!

Právne asistujeme pri riešení poistných udalostí. V Zákazníckej karte máte všetky potrebné a dôleité údaje.

 

 

ASAB
FacebookInstagram