Autoservis

 

 AUTOSERVIS

 

Kým sa naši mechanici venujú Vášmu vozidlu, môete sa pripoji na internet cez WIFI a posedie si v showroome pri kávike alebo inom nápoji, môete však zárove aj pozera na mechanikov pri práci cez panoramatické okno priamo v akárni.
Snaíme sa, aby kadý zákazník poznal výhody návštevy servisu AUTO-IMP SEVIS s.r.o. a  vyuil našu širokú ponuku sluieb.V kvalite a odbornosti je naša výhoda pred konkurenciou!

 

  

zmluvný servis Axa Banská Bystrica

zmluvný servis Generalli Banská Bystrica

 

                    

 

ASAB
FacebookInstagram