Vmena oleja v ATP

 

AUTOMATICKÉ PREVODOVKY

Nenechajte vašu prevodovku bez adekvátnej starostlivosti! 

Zastavte sa u nás na kontrolu prípadne výmenu oleja vo vašej automatickej prevodovke.

Automobilky uvádzajú, e nápl v automatickej prevodovke (ATP) je doivotná. Mala by teda vydra tak dlho ako prevodovka. Avšak ATP je ovea citlivejšia ako manuálna prevodovka, v ktorej sa olej mení a má meni ako uvádza výrobca.

Rovnako ako v manuálnej prevodovke tak aj v automatickej sa nachádza mechanizmus, ktorý sa derie a spôsobuje prepaovanie oleja. Tento olej sa asom zahustí a spôsobuje tým poškodenie skrine ventilov alebo aj poškodenia tesnení piestov.

Výmena alebo oprava poškodenej automatickej prevodovky nie je lacná záleitos a majitelia sa väšinou rozhodnú pre kúpu nového automobilu.

ASAB
FacebookInstagram