Dekarbonizcia

                                                            

Dekarbonizácia

 

 

 Motor kadého automobilu sa po ase zane zanáša karbónovými usadeninami, ktoré vznikajú spaovaním paliva a iastone i maziva v priestore motoru. Tieto usadeniny zniujú výkon motora a zvyšujú spotrebu paliva. Odstránenie týchto usadenín sa nazýva dekarbonizácia.

Problém:
Usadeniny zanú postupne zanáša sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaovaciu komoru, výfukový systém i katalyzátor, o spôsobuje stratu sily motora, pokles kompresných tlakov, a tým i výkonu motora, nepravidelné záihy, klepanie motora, zlé štartovanie.

Riešenie:
Dekarbonizácia
o je to dekarbonizácia? Odstránenie usadenín v motore. Vaka dekarbonizácii získate:


 

 • isté vstrekovacie trysky.

 • istá spaovacia komora.

 • isté ventily.

 • odstránenie usadenín zo spaovacej komory.

 • rovnováha medzi palivom a vzduchom v systéme.

 • odstrauje problémy pri štartovaní a nepravidelnom chode motora.

 • obnovuje funkciu vstrekovacích trysiek.

 • zniuje emisie.

 • zvyšuje výkon a kompresiu.

 • predluje ivotnos katalyzátorov a filtrov pevných astíc.

 • zniuje spotrebu paliva.

 • zmenšuje klepanie motora pri vonobehu.

 • Zniuje dymivos.

ASAB
FacebookInstagram