istenie palivovho systmu

 

ISTENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

 

Preistíme váš palivový systém pompcou technológie

POWER CLEAN PREMIUM


POWER CLEAN PREMIUM je automatické zariadenie pre efektívne istenie celého palivového systému benzínových a dieselových motorov (vhodné aj pre pumpa dýzu a common rail systémy). S pouitím špeciálne ureného istiaceho produktu sa dosahujú tie najlepšie výsledky istenia. Power Clean Premium je kombinácia najvyššej efektivity a najjednoduchšej aplikácie. Pred istením nie je potrebné rozoberanie palivového systému.

 

Systém Power clean :

 

Eliminuje zneistenie spôsobené prevádzkou v celom palivovom systéme 
Odstrauje ivicový povlak a uvouje zalepené vstrekovacie otvory a erpadlá
Eliminuje karbónové zvyšky a sadze vo valcovej oblasti 
Mae a chráni vstrekovací systém a hornú valcovú oblas 
Zaisuje optimálne rozprášenie a ú�innos� paliva 
Ušetrí peniaze za výmenu nových strekovaov
Zlepšuje jazdné vlastnosti automobilu 
Prei ivotnos vášho agregátu
Optimalizuje emisné hodnoty 
Zníi spotrebu paliva

 

 

 

 

MÁTE PROBLÉM S FILTROM PEVNÝCH ASTÍC (DPF/FAP)?

 

Filtre pevných astíc znamenajú asto veké problémy pre majiteov  áut, ponúkame ich definitívne odstránenie z vozidla. Táto úprava spoíva v dvoch krokoch. Prvým je softvérová úprava, ktorá spoíva v deaktivacií riadiaceho procesu autodiagnostiky zanesenia filtra v riadiacej jednotke, vyrušenie kontroly prítomnosti aditív a deaktivácia pravidelnej regenerácie. Potom nasleduje fyzické odstránenie filtra z vozidla, odmontovanie a zaistenie všetkých od tejto chvíle najdôleitejších komponentov.

 

 

O ZÍSKATE?

 

Zbavíme vás všetkých problémov s filtrom pevných astíc.

nutnos výmeny filtra po najazdení 80-160 tisíc km, ako udáva výrobca vozidla,

nutnos doplovania aditív

odstránite problémy spojené s regeneráciou DPF/FAP filtra

vozidlo sa neuvedie do núdzového reimu pre zanesený DPF/FAP filter

predídete potencionálnemu poškodeniu motora alebo turba pri zanesenom DPF/FAP filtri

odpadá nutnos doplova aditíva na regeneráciu DPF/FAP filtra

Zvýšite výkon motora o cca 5-10%

Zníite spotrebu paliva o cca 0,7l/100km

 

Ako sa prejavuje nesprávna funknos filtra pevných astíc:
1. auto aj pri maximálne pridanom plyne nemá výkon 
2. svieti kontrolka diagnostiky 
3. vozidlo sa snaí opakovane regenerova, neúmerne stúpa spotreba paliva 
4. niekokokrát v kratšom ase bola potreba núdzovej regenerácie, spúšanej diagnostickým zariadením

ASAB
FacebookInstagram