Filtre Pevnch astc

 

 

 

MÁTE PROBLÉM S FILTROM PEVNÝCH ASTÍC (DPF/FAP)?

 

Filtre pevných astíc znamenajú asto veké problémy pre majiteov aut, ponúkame ich definitívne odstránenie z vozidla. Táto úprava spoíva v dvoch krokoch. Prvým je softvérová úprava, ktorá spoíva v deaktivacií riadiaceho procesu autodiagnostiky zanesenia filtra v riadiacej jednotke, vyrušenie kontroly prítomnosti aditív a deaktivácia pravidelnej regenerácie. Potom nasleduje fyzické odstránenie filtra z vozidla, odmontovanie a zaistenie všetkých od tejto chvíle najdôleitejších komponentov.

  

 

 

O ZÍSKATE?

 


Zbavíme vás všetkých problémov s filtrom pevných astíc:

 

 - nutnos výmeny filtra po najazdení 80-160 tisíc km, ako udáva výrobca vozidla,

 - nutnos doplovania aditív

 - odstránite problémy spojené s regeneráciou DPF/FAP filtra

 - vozidlo sa neuvedie do núdzového reimu pre zanesený DPF/FAP filter

 - predídete potencionálnemu poškodeniu motora alebo turba pri zanesenom DPF/FAP filtri

 - odpadá nutnos dopa aditíva na regeneráciu DPF/FAP filtra

 - Zvýšite výkon motora o cca 5-10%

 - Zníite spotrebu paliva o cca 0,7l/100km

 

Ako sa prejavuje nesprávna funkos filtra pevných astíc:

 
 - auto aj pri maximálne pridanom plyne nemá výkon

 - svieti kontrolka diagnostiky

 - vozidlo sa snaí opakovane regenerova, neúmerne stúpa spotreba paliva

 - astá potreba núdzovej regenerácie, ktorá je spúšaná diagnostickým zariadením

 

ASAB
FacebookInstagram