Klampiare

 

 AUTOKLAMPIARE


Pri pouívaní vozidla prichádza obas k nemilej udalosti, havárii a poškodeniu karosárskych a nosných astí vozidla. Aj pri týchto poškodeniach Vám náš skúsený tím pracovníkov ochotne a hlavne precízne a spoahlivo zabezpeí opravu Vášho vozidla. Zabezpeujeme komplexnú opravu havarovaných vozidiel i u po ahkých ako aj akých haváriách. Na základe našich dlhoroných skúseností v oblasti opráv vozidiel i u na základe havarijného alebo povinného poistenia ako aj vychádzajúc zo znalosti aktuálne platnej legislatívy hadáme pre zákazníka optimálne riešenie likvidácie škody na jeho vozidla v záujme uvies vozidlo do pôvodného stavu s o najmenším doplatkom zo strany zákazníka a o v najkratšom ase.


V rámci klampiarskych prác vám ponúkame :

Odvoz,odah vašeho vozidla k nám do servisu
V prípade poistnej udalosti vybavenie všetkých potrebných úkonov 
Opravy poškodených dielov ako aj celých karosérií
Opravy plastových dielov
Opravy skorodovaných astí karosérie
Dodanie kvalitných nových ale aj pouitých náhradných dielov
V prípade potreby zabezpeenie opravy na rovnacej stolici
Prípravu pred lakovaním a samotné lakovanie
Do-pasovanie dielov,do-leštenie a následné vyistenie vášeho vozidla pred odovzdaním

V prípade potreby vám poskytneme náhradné vozidlo.


Len málo kto si uvedomuje, e ak vozidlo nebude odborne opravené napr. pri poškodení po havárii, môe jeho cena výrazne klesnú. Hodnota vozidla po neodbornej oprave môe by aj o niekoko tisíc nišia. Zverte preto Vaše vozidlo do našich rúk a my Vám ho vrátime v pôvodnom stave.

ASAB
FacebookInstagram