Predaj dielov

 

 PREDAJ AUTODIELOV


Náš autoservis patrí pod koncepciu Autokelly Autoservis to znamená e naši zákazníci nakupujú všetky náhradné diely za najnišiu monú cenu ale napriek tomu v najvyššej kvalite.
Pri registrácií získavate zavu automaticky 20% na vybrané náhradné diely a alšie výhody...

 

 


Vašou návštevou v AUTO-IMP Servise :

máte zaruenú garanciu, e sa do Vášho auta nedostane neschválený diel alebo diel pochybnej kvality a pôvodu
máte zaruenú garanciu, e o Vaše vozidlo sa stará sám majite zmluvného servisu
máte zaruenú garanciu, e o všetkých moných vadách budete informovaný „z prvej ruky“ a bude s Vami konzultovaná
máte zaruenú garanciu, e oprava alšej nájdenej vady na Vašom vozidle sa uskutoní a po Vašom súhlase
máte právo na prípadnú reklamáciu náhradného dielu

 

                       

 

 

Náhradné diely dodávané spolonosou AUTO-IMP s.r.o


spajú alebo prekraujú najnáronejšie kritériá kvality a sú asto montované výrobcom automobilov aj v prvovýrobe
sú dodávané minimálne dva krát za de, o zaruuje rýchlu opravu vášho vozidla
si môete vybra zo širokého sortimentu na základe
- dodávatea
- znaky 
- kvality
- ceny

 

Auto-IMP Servis je - voba rozumu, voba istoty.

 

 

ASAB
FacebookInstagram