Run umvanie

 

 
Stroj nikdy nedokáe umy automobil tak dokonale ako lovek. Umývacie linky väšinou bývajú tak plné, e akacie lehoty sa pohybujú v desiatkach minút, niekedy i v hodinách. Staré opotrebované kefy vytvárajú mikroskopické škrabance na laku, v niektorých prípadoch ho zniia aj hrubými škrabancami. Vymoitenos náhrady od prevádzkovatea je takmer nulová.
  
 
Runé auto-umyvárne poskytujú ovea komplexnejšie sluby ne len umývanie. Veké mnostvo špecializovaných istiacich prostriedkov a skúseností s istením automobilov sú zárukou, e runé auto-umývanie Vás kvalitou nikdy nesklame.
 
 
 
 
Ponúkame:
istenie interiéru: vysávanie,tepovanie,ošetrenie plastov a alúnenia,
 
 
istenie exteriéru : umytie karosérie,umytie motora (odstránenie všetkých neistôt mastnoty...)
 
ošetrenie laku : Leštenie,Teflónovanie.
 
leštenie prinavráti vašemu starému laku novú tvár a zárove ho chráni pred vonkajšími vplyvmi ako napríklad : slnené iarenie,prach,mušky,voda, so....
 
 
Odstránenie Pachov z interiéru : Pomocou špeciálneho prístroja napustíme váš interiér parou ,ktorá istí a dezinfikuje klimatizané zariadenie,odstrauje nepríjemné pachy,eliminuje baktérie,plesne,huby a zabrauje ich opätovnému tvoreniu.
 
 
 
ASAB
FacebookInstagram