O ns

 

PREO AUTO-IMP?

 


Spolonos Auto - IMP s.r.o je na trhu u 20 rokov a zaoberá sa dovozom,

výkupom a predajom ojazdených automobilov, servisom a predajom náhradných dielov.

                                             

                                                                              

 

Na rozdiel od konkurencie sa nesnaíme zákazníkov upúta nízkou cenou ktorá je asto dosiahnutá na základe skutonosti, e predávajúci zatají kupujúcemu skutoný stav vozidla, hlavne najazdené kilometre a predloí kupujúcemu falošnú servisnú kniku. Od zaiatku bolo našou snahou o najväšou mierou sa odlíši od predajcov, ktorých jediným cieom je zbohatnú za kadú cenu a zbavi sa akejkovek zodpovednosti za predávané vozidlá. Naša spolonos vozidlá vlastní a to znamená, e nesieme aj právnu zodpovednos za to o ponúkame. Všetky naše vozidlá starostlivo vyberáme, kontrolujeme, testujeme a preverujeme servisné histórie tak aby sme vám vedeli poda o najpresnejšie informácie o kupovanom vozidle.

 

Kúpou vozidla sa u nás spolupráca so zákazníkom nekoní, práve naopak, len sa zaína. Neponúkame vám len predaj, ale aj servis pre vaše vozidlo a to všetko pod jedou strechou. Pri kúpe vozidla dostávate 12-mesanú záruku, garanciu stavu vozidla, pôvodu vozidla a najazdených kilometrov. alej sa automaticky stávate exkluzívnym lenom nášho autoservisu.

 

lenstvo zaha :


 - Neobmedzenú zavu pri nákupe náhradných dielov a ponúkaného sortimentu všetkých znaiek, do výšky a 30 %

 

 - Zavu na normohodinu do výšky a 40 % (poda objemu prác)

 

 - Zavu na všetky naše ponúkané sluby: Auto-servis, Rýchlo-servis, Pneu-servis, Servis Klimatizácií, Auto-sklo, Auto-elektrikárske práce, Klampiarske práce a Runé umývanie

 

 - Diagnostiku a zistenie závady bezplatne.

 

 - Pokraovanie v servisnej histórií (kadé vozidlo je u nás evidované v systéme,evidujeme kadý úkon vykonaný na vašom vozidle, pokraujeme vo vedení servisnej histórie, o vám uahuje uívanie vozidla a vo vekej miere pomôe pri budúcom predaji.)

 

 

Výkup a predaj vozidla v AUTO-IMP s.r.o. :

 

- Ponúkame predaj v hotovosti, i prostredníctvom našich finanných partnerov ,Volkswagen Finanné Sluby, Home Credit, Quatrocar.

 

- V prípade e vlastníte ojazdené vozidlo, vykúpime ho a zvyšok kúpnej sumy môete vyplati v hotovosti alebo prostredníctvom našich finanných partnerov.

 

Je však mnoho alších dôvodov preo máme mnostvo zákazníkov ktorý predávajú, kupujú a servisujú svoje vozidlá výhradne len prostredníctvom našej spolonosti. Sme si vedomí e vzhadom na to e nepreferujeme praktiky konkurencie nie sme schopný ponúknu zázrané a v podstate nereálne ceny. Vieme však naším zákazníkom vyarova úsmev na tvári pozitívnym prístupom a širokou ponukou kvalitných sluieb, ktoré vám z celkového hadiska môu ušetri nie len vea asu a problémov ale aj neakaných finanných nákladov.

 

 

Príte sa práve preto presvedi o našich kvalitach osobne na našom

predajnom mieste v Banskej Bystrici a state sa aj vy lenom AUTO - IMP group.

 

 

 

ASAB
FacebookInstagram