Leasing » Home Credit

 Chcete si kúpiť auto na splátky?

Home credit


Podmienky úveru IDEAL Credit:

 

úver poskytujeme ako fyzickej tak aj právnickej osobe

na ojazdené vozidlá

typy vozidiel, ktoré pre-financujeme: osobné a úžitkové do 3,5 t

požadovaná priama platba na mieste od 0% do 80%, odporúčaná 10% (úhrada kúpnej ceny z vlastných prostriedkov)

maximálny vek vozidla, ktoré pre-financujeme: 12 rokov (14 rokov vrátane financovania)

dĺžka úveru od 24 do 84 mesiacov (podľa veku vozidla)

minimálna výška úveru 1 200 €, maximálna nie je obmedzená

možnosť dojednania výhodného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia prostredníctvom Home Credit Slovakia a.s.

Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre fyzické osoby

plnoletá fyzická osoba

má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť

v prípade, že žiadateľ uvádza miesto výkonu práce inú krajinu ako Slovenskú republiku, vždy dokladá:

kópiu pracovnej zmluvy a troch posledných výplatných pások,

alebo výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace s viditeľnými príjmy od zamestnávateľa

ak žiadateľ uvádza ako svojho zamestnávateľa vlastnú živnosť alebo spoločnosť, v ktorej vlastní 100% podiel, je posudzovaný ako podnikateľský subjekt

žiadateľ na seba musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt, a to buď na pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová učtáreň) alebo pevnú linku / paušálny mobilný telefón registrovaný na žiadateľa.

Doklady, ktoré budete potrebovať

Základné doklady

Dva doklady totožnosti (najmä vodičský preukaz, cestovný pas *, zbrojný preukaz **, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo platobnú kartu). Občania SR vždy občiansky preukaz.

* Vodičský preukaz je možné nahradiť cestovným pasom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 20%

** Vodičský preukaz je možné nahradiť zbrojným preukazom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 50%

Rozšírené doklady

Rozšírené doklady = základné doklady + jeden z nasledovných dokumentov:

originál potvrdenia o výške príjmu od zamestnávateľa

alebo pracovná zmluva a kópia troch posledných výplatných pások

alebo dôchodkový výmer

alebo potvrdenie o priznaní výsluhy / renty

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty 

Ako získať IDEAL Credit - základné podmienky pre podnikateľov / právnické osoby

 

minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby, podnikateľa 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok

ak sa automobil bude používať pre potreby taxislužby, auto požičovne, autoškoly alebo bude mať štatút práva prednosti v jazde, doba financovania je maximálne 24 mesiacov

žiadateľ musí uviesť minimálne jeden overiteľný telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo upraviť základné podmienky poskytnutia úveru.

Doklady, ktoré budete potrebovať

platný doklad totožnosti osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt, občania SR vždy občiansky preukaz

vodičský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupovať podnikateľský subjekt

výpis z obchodného registra alebo koncesnú listinu alebo živnostenský list, prípadne iný doklad oprávňujúci na podnikanie podľa osobitných predpisov (osoby bez prideleného IČO), či iný doklad oprávňujúci orgán na podnikanie.

overenú plnú moc v prípade, že podnikateľský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo vyžiadať si ďalšie tu neuvedené dokumenty


Ako správne splácať úver

 

Splátky za automobil je možné uhrádzať výlučne bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu).

Splátky je potrebné hradiť tak, aby platba bola na našom účte vždy k dátumu splatnosti. Pri úhrade bankovým prevodom preto odporúčame platbu vykonať aspoň 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukážky potom aspoň 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Ak Vám nevyhovuje termín splátky, vyplňte žiadosť, ktorú nájdete TU. Vyplnenú žiadosť odošlite na adresu:


Home Credit Slovakia a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešťany