Čistenie palivového systému

 ČISTENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

 

Prečistíme váš palivový systém pompcou technológie

POWER CLEAN PREMIUM


POWER CLEAN PREMIUM je automatické zariadenie pre efektívne čistenie celého palivového systému benzínových a dieselových motorov (vhodné aj pre pumpa dýzu a common rail systémy). S použitím špeciálne určeného čistiaceho produktu sa dosahujú tie najlepšie výsledky čistenia. Power Clean Premium je kombinácia najvyššej efektivity a najjednoduchšej aplikácie. Pred čistením nie je potrebné rozoberanie palivového systému.

 

Systém Power clean :

 

Eliminuje zneďż˝istenie spôsobené prevádzkou v celom palivovom systéme 
Odstraďż˝uje ďż˝ivicový povlak a uvo��uje zalepené vstrekovacie otvory a ďż˝erpadlá
Eliminuje karbónové zvyšky a sadze vo valcovej oblasti 
Maďż˝e a chráni vstrekovací systém a hornú valcovú oblasďż˝ 
Zaisďż˝uje optimálne rozprášenie a úďż˝innosďż˝ paliva 
Ušetrí peniaze za výmenu nových strekovaďż˝ov
Zlepšuje jazdné vlastnosti automobilu 
Predďż˝i ďż˝ivotnosďż˝ vášho agregátu
Optimalizuje emisné hodnoty 
Zníďż˝i spotrebu paliva 

 

 

 

 

MÁTE PROBLÉM S FILTEROM PEVNÝCH ďż˝ASTÍC (DPF/FAP)?

 

Filtre pevných ďż˝astíc znamenajú ďż˝asto veďż˝ké problémy pre majiteďż˝ov aut, ponúkame ich definitívne odstránenie z vozidla. Táto úprava spoďż˝íva v dvoch krokoch. Prvým je softvérová úprava, ktorá spoďż˝íva v deaktivacií riadiaceho procesu autodiagnostiky zanesenia filtra v riadiacej jednotke, vyrušenie kontroly prítomnosti aditív a deaktivácia pravidelnej regenerácie. Potom nasleduje fyzické odstránenie filtra z vozidla, odmontovanie a zaistenie všetkých od tejto chvíle najdôleďż˝itejších komponentov.

 

 

ďż˝O ZÍSKATE?

 

Zbavíme vás všetkých problémov s filtrom pevných ďż˝astíc.

nutnosďż˝ výmeny filtra po najazdení 80-160 tisíc km, ako udáva výrobca vozidla,

nutnosďż˝ doplďż˝ovania aditív

odstránite problémy spojené s regeneráciou DPF/FAP filtra

vozidlo sa neuvedie do núdzového reďż˝imu pre zanesený DPF/FAP filter

predídete potencionálnemu poškodeniu motora alebo turba pri zanesenom DPF/FAP filtri

odpadá nutnosďż˝ dop��aďż˝ aditíva na regeneráciu DPF/FAP filtra

Zvýšite výkon motora o cca 5-10%

Zníďż˝ite spotrebu paliva o cca 0,7l/100km

 

Ako sa prejavuje nesprávna funkďż˝osďż˝ filtra pevných ďż˝astíc:
1. auto aj pri maximálne pridanom plyne nemá výkon 
2. svieti kontrolka diagnostiky 
3. vozidlo sa snaďż˝í opakovane regenerovaďż˝, neúmerne stúpa spotreba paliva 
4.niekoďż˝kokrát v kratšom ďż˝ase bola potreba núdzovej regenerácie, spúšďż˝anej diagnostickým zariadením