Autoklima

 

AUTOKLÍMA

 
Dnes by sa zákazník kupujúci si nové auto, sotva zriekol klimatizácie v ňom. Klimatizácia zabezpečuje pohodlie a komfort v priestore pre cestujúcich, minimalizuje škodlivosť hlukov a pachov z ciest. Systém klimatizácie zaručuje ideálnu teplotu a zdravý, príjemný vzduch s redukovanou vlhkosťou.V lete slúži na vychladenie a odvlhčenie teplého vzduchu, ktorý prúdi do vozidla, v prechodnom období vysušuje vzduch a odstraňuje zahmlenie z čelného skla.
K optimálnemu výkonu a najmä životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať údržba a dezinfekcia systému.
 
Odporúčame vykonávať údržbu klimatizácie:
Raz ročne - kontrola celého okruhu klimatizácie
Raz za 4 roky (medzi 60 000 a 80 000 km) - výmena sušiča
Pri každých 100 000 km - doplnenie hladiny oleja v kompresore
Raz do roka vydezinfikovať klimatizáciu
 
Prečo je dobré dať si prekontrolovať a vyčistiť a previesť dezinfekciu  klimatizácie?
Keďže klimatizácia pracuje pod stálym tlakom, sú jej súčasti vystavené prirodzenému opotrebovaniu.Vo vnútri sa tvoria rôzne baktérie, roztoče a vírusy, ktoré následne do seba vdychujeme.  V systéme klimatizácie je tiež použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora, ale hlavne má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súčasti koróziou a vznikom kyselín.
 
 
Prejavy zle fungujúcej klimatizácie:
zápach vo vozidle – nepríjemná tvorba zápachu je spôsobená zvyškovou vlhkosťou a napadnutím plesňami. V klimatizačnom okruhu sú prítomné baktérie, prach, huby.. Klimatizáciu treba vyčistiť.
slabé odstránenie zarosenia – ak klimatizácia nedokáže osušiť čelné sklo a okná, znamená to, že neabsorbuje vlhkosť a chladenie je nedostatočné.. Je potrebné doplniť chladiace médium.
Nepravidelné vytvorenie chladnej klímy, príp. zlé šírenie chladného vzduchu – je spôsobené nedostatkom chladiacej kvapaliny alebo problémom vo filtri.
Spotreba paliva stúpa asi o ½
 
Najčastejšie závady a problémy auto klimatizácie:
Dlhodobo otvorený systém klimatizácie /chýbajúce komponenty/ a následne znečistený a zanesený vodou systém je hydroskopický - absorbuje vlhkosť.
Zanedbaná údržba systému.
Poškodené ložiská a cievky kompresorov.
Utrhnuté spojky kompresorov
Neodborné zásahy do systému.